Przejdź do transport
alsar

Recykling

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U.2015.687) produkty zużyte są zaliczane do odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska. Odpady akumulatorowe powinny być selektywnie zbierane według ich rodzajów oraz poddane specjalnemu procesowi technologicznemu pozwalającemu na ich recykling. Niestety miejsc, gdzie można oddać tego typu odpady jest niewiele. Ciągle zmieniający się rynek wymaga pełnej elastyczności w rozmowach z klientami. W związku z tak znacznym nagromadzeniem substancji szkodliwych dla środowiska w zużytych akumulatorach wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów oferując nowoczesny tabor samochodów ciężarowych jak i dostawczych specjalnie przygotowanych do przewozu odpadów. Nasz teren magazynowy jest wyposażony w specjalistyczne pojemniki oraz kontenery odporne na działanie substancji szkodliwych dla środowiska. Nasz park maszynowy zapewnia sprawne załadunki oraz rozładunki dostarczanego odpadu.

Zapewniamy stałą współprace opartą na zaufaniu, którym można nas obdarzyć. Posiadamy niezbędne zezwolenia do magazynowania, zbierania oraz transportowania odpadów. Prowadzimy pełna ewidencję zakupionych oraz sprzedanych odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.

Kwestię gospodarowania akumulatorami reguluje ustawa o bateriach i akumulatorach. Ciężkie metale wchodzące w ich skład mogą doprowadzić do skażenia gleby i wód gruntowych, dlatego nie warto wyrzucać ich wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte akumulatory są zaliczane do odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska. Substancjami szkodliwymi dla środowiska, pochodzącymi ze zużytych akumulatorów, są:
  • ołów i jego związki
  • kwas siarkowy
  • uszczelniające pasty, zawierające m.in. związki metali ciężkich
  • tworzywa sztuczne, przede wszystkim polipropylen i ebonit